Ebelik Bölümü

Ebelik Bölümü

Ebelik Bölümü 4 yıllık (8 yarıyıl) lisans programı uygulayan Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin bir bölümü olarak lisans eğitimi faaliyetini sürdürmektedir.

Öğrencilerde Bulunması Gereken Özellikler

 • Ruhsal ve bedensel yönden sağlıklı olmak, mesleği yerine getirmeyi engelleyen önemli bir bedensel özrü olmamak,
 • Sürekli olarak kendini yenileyen, gelişime açık ve ahlaklı bir kişilik yapısına sahip olmak,
 • Yaratıcı, kendini yenileyen, değişik görüşlere ve yeniliklere açık olmak,Sorumluluk sahibi, sabırlı ve sakin olmak
 • Empati yapabilmek (başkalarını anlamak, kendini onların yerine koyabilmek),
 • Kişiler arası iletişime açık olmak, bir ekip içerisinde çalışabilir olmak, eleştiriye açık olmak,
 • İnsanları sevmek, insana hizmet götürmeye istekli olmak, hoşgörülü olmak, insan haklarına saygılı olmak,
 • Hızlı ve doğru karar verebilmek, tertipli ve düzenli olmak.
 • Eğitim-Öğretim Olanakları

  Bölümümüzde 2 öğretim üyesi, 2'si doktoralı toplam 7 öğretim görevlisi ve 1 araştırma görevlisi ile eğitim-öğretim faaliyetlerine devam edilmektedir.

  2015-16 eğitim öğretim yılından itibaren Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ebelik Anabilim Dalında yüksek Lisans eğitimine başlanmıştır.

  Mezuniyet Koşulları

  Ebelik lisans diploması, “Ebelik Bölümü Ders Programı”nın sekiz sömestrinde yer alan tüm dersleri (240 AKTS) ve aşağıda belirtilen kriterleri tamamlayan öğrencilere verilir. Mezunlarımız Yükseköğretim Kurulu Yürütme Kurulunca 2547 Sayılı Kanun gereğince “Ebe” unvanını kullanırlar.

  Ebelik Mezuniyet Kriterleri

 • En az 100 prenatal (doğum öncesi /gebe) izlem
 • 40 normal spontan doğum,
 • 1 ya da 2 makat doğuma yardım etme veya gözlem,
 • 40 normal gebe izlemi,
 • 40 riskli gebe izlemi,
 • En az 100 normal lohusa izlemi,
 • En az 100 normal yenidoğan (bebek) izlemi,
 • 50 riskli yenidoğan izleminin tamamlanması gereklidir.
 • Öğrencilerimizden Kazanmasını İstediğimiz Nitelikler;

 • Profesyonel ebenin yerini, önemini ve konumunu anlamalı,
 • Ebelik hizmetinin bir süreç olduğuna inanmalı,
 • İnsana, insan sağlığına, insanın çevresi ile etkileşimine önem vermeli,
 • Hizmetin bilgiye dayalı ve akıcı bir biçimde sunulmasına önem vermeli,
 • Sağlığın önemli bir değer olduğuna, sağlık hizmetinin toplumun her kesimine adil olarak sunulması gerektiğine inanmalı,
 • Hizmeti ile ilgili diğer sektörlerle işbirliği yapmalı,
 • Hizmetini sunarken insancıl değerlerin, bireyin bütünlüğünün ve sağlığın korunmasına dikkat etmeli,
 • Bilgi birikimini insan ve toplum yararına kullanmalı,
 • Ebeliğin kendine özel bilgisinin genişletilmesine, bilginin bilimsel araştırmalara dayalı olarak kazanılmasına değer vermeli,
 • Kadın ile pozitif ilişki içinde çalışmalı,
 • Doğal doğumun savunucusu olmalı,
 • Ebelik hizmetlerinin sunulmasında etik değerlerin hizmetine rehberlik etmesini sağlamalı,
 • Yasal ve etik kriterler doğrultusunda hizmeti alanların temel haklarını korumalı,
 • Hizmetini yerine getirirken yasal ve etik sorumluluklarını hep göz önünde bulundurmalı,
 • Değişime ve gelişime açık olmalı,
 • Bilimsel yenilikleri ve teknolojik gelişimleri takip etmeli, hizmetine uyarlayabilmeli,
 • Bilgi, görgü, yeteneğini ve problem çözme ve eleştirel düşünme becerisini geliştirmeli,
 • Sunduğun hizmetin her türlü sorumluluğunu alabilmeli,
 • Öğrenmenin coşkusunu ve keyfini yaşabilmeli,
 • Geniş bir dünya görüşüne sahip olmalı,
 • Etrafındaki olaylara karşı duyarlı, atılımcı ve girişken olmalı,
 • Kendi sağlığının sorumluluğunu alabilmeli,
 • Topluma kapsamlı bir ebelik hizmeti verebilecek bilgi ve beceri donanımı olmalı,
 • Ebelik Bölümü
  Demo Settings
  Header Colors
  Navigation Colors
  Footer Colors