Etkinlikler

  • 1
    "Pandemi Sürecinden Ebelikte Uzaktan Eğitim ve Geleceğe Yönelik Planlamalar
    20/07/2020 » 21:00 - 22.30 Toplantı
  • 2
    Afete Müdahalede ve Afetle Mücadelede Sosyal Hizmetin Rolü
    17/12/2019 » 13:30 - 17:00 Konferans
Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors