Hemşirelik Bölümü

Hemşirelik Bölümü

Sağlık Bilimleri Fakültesinin bir bölümü olarak lisans eğitimi faaliyetini 1992 yılından beri sürdürmektedir. 2003-2004 eğitim öğretim döneminde hemşirelik eğitim programı, toplumumuzun gereksinimi olan bakım hizmetlerinden sorumlu daha nitelikli mezunlar verebilmek için 3 disiplin içinde ve disiplinler arası tam entegrasyonu sağlayacak biçimde yeniden düzenlenmiştir. Bu düzenleme sonucunda programların; yaşam boyu öğrenmeyi alışkanlık haline getirilmesi, öğrenmeyi kolaylaştırması, motivasyonu artırması, bilginin daha kullanılır hale getirilerek uygulamaya yansıtılabilmesi, analiz sentez yeteneğini geliştirmesi, problemlere bütüncül bakış sağlaması, problem çözme becerisini geliştirmesi, edinilen bilginin kalıcı olmasının sağlanması, ekip çalışmasının kolaylaştırıcı olması, sorgulayıcılık, araştırıcılık özelliğini kazandırması hedeflenmiştir.

1999-2000 Eğitim Öğretim yılında Doğum ve Kadın Sağlığı Hastalıkları Hemşireliği ile İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dallarında, yüksek Lisans eğitimine başlanmıştır. Ancak öğretim üyesi olmaması nedeni ile öğrenci alımına ara verilmiştir. 2000-2001 Eğitim Öğretim yılında Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalında, yüksek lisans eğitimine başlanmıştır. Öğretim üyesi yetersizliği nedeniyle öğrenci alımına ara verilmiştir. 2001-2002 Eğitim Öğretim yılında Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalında Yüksek Lisans eğitimine başlanmıştır. Öğretim üyesi yetersizliği nedeniyle öğrenci alımına ara verilmiştir. 2008-2009 Eğitim Öğretim yılında Cerrahi hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalında Doktora eğitimine başlanmıştır. Ancak anabilim dalında öğretim üyesi yetersizliği nedeniyle öğrenci alınmamaktadır.

Hemşirelik Bölümü
Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors