Yönetim

Yönetim

Prof.Dr.Görkem AKSU
Dekan

aksugorkem@kocaeli.edu.tr


+9 (0262) 303 7801


Ayrıntılı Bilgi

Dr.Öğr.Üyesi Rahime AYDIN ER
Dekan Yardımcısı

raay@kocaeli.edu.tr


+9 (0262) 303 78 11


Ayrıntılı Bilgi

Selma ÇAPA
Fakülte Sekreteri

selma.capa@kocaeli.edu.tr


+9 (0262) 303 78 04


Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors